نرم-افزار صدور کارنامه ماهانه مدارس

 نرم افزار 

صدور کارنامه ماهانه مدارس

نرم افزار موجود جهت صدور کارنامه ماهانه برای دانش آموزان طراحی و پیاده سازی شده است و استفاده از آن به مدرسه و والدین این امکان را می دهد که وضعیت تحصیلی دانش آموزان را به صورت ماهانه زیر نظر داشته و شرایط آن ها را در کلاس، مدرسه و ... مورد ارزیابی قرار دهند. نرم افزار صدور کارنامه ماهانه مدرس به صورت جداگانه برای مدارس ابتدایی نیز طراحی شده است که سیستم نمره دهی و ارزشیابی آن طبق مصوبه وزارت آموزش و پرورش به صورت توصیفی می باشد.

 

امکانات نرم افزار

 • امکان تعریف رشته تحصیلی
 • امکان تعریف پایه تحصیلی
 • امکان تعریف کلاس
 • امکان تعریف دروس
 • امکان تعریف مرحله (ماه)
 • امکان تعریف دانش آموزان
 • امکان تعریف وضعیت توصیفی نمرات
 • امکان ثبت نمرات به تفکیک دروس
 • امکان ثبت نمرات به تفکیک دانش آموز
 • صدور کارنامه ساده (چهار کارنامه در یک برگ)
 • صدور کارنامه توصیفی(ریزنمرات ،معدل دانش آموز و معدل کلاس به همراه توصیف وضعیت نمرات) در سایز A6
 • صدور کارنامه تکمیلی (شامل ریز نمرات دانش آموز به همراه معدل و رتبه دانش آموز در کلاس، پایه و ... ، نمودار مقایسه ای نمرات دانش آموز در هر درس با میانگین کلاس ، نمودار پیشرفت دانش آموز نسبت به ماه های قبل، توصیف وضعیت دانش آموز)
 • امکان تعریف موارد انظباطی مدرسه
 • صدور کارنامه انظباطی
 • امکان ورود نمرات دانش آموزان از طریق Excel
 • امکان مشاهده نمرات و کارنامه دانش آموزان از طریق وب سایت

           

گزارشات :

 • لیست نمرات هر درس
 • لیست دانش آموزان ممتاز (امکان تعیین تعداد دانش آموزان ممتاز در هر کلاس، رشته ، پایه و یا مدرسه)
 • لیست دانش آموزان مدرسه به تفکیک رشته ، پایه و کلاس

 

 

 

 

.
.
دی ان ان