سامانه پذیرش و استقرار پارک های علم و فناوری

 سامانه 

پذیرش و استقرار پارک های علم و فناوری

تحقیق و توسعه به عنوان ضروری ترین عوامل پیشرفت جوامع محسوب می شوند. امروزه توسعه تکنولوژی حاصل فعالیت شبکه ای از اجزا و مستلزم روابط مناسب بین این اجزاء می باشد.

یکی از ابزارهای مهم توسعه تکنولوژیک کشورها وجود و حضور مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری (که در نقاط مختلف دنیا با نامهای مختلفی شناخته می شوند) در مبادلات میان مثلث دولت، دانشگاه (و مراکز تحقیقاتی) و صنعت میباشد.

مطالعات انجام شده نشان می دهد که ایجاد مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در سالهای اخیر موجب گسترش فرهنگ تحقیق و توسعه و رشد و توسعه، تکنولوژیکی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه شده است. بنابراین ایجاد مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری به صورت یک الزام در امر توسعه است و مطالعه تطبیقی تجارب کشورهای مختلف جهان در تقویت، توسعه و مدیریت صحیح پارکهای علم و فناوری در کشور، به منظور گسترش تحقیقات کاربردی و توسعه تکنولوژیکی و اقتصادی مفید خواهد بود.

در پارک های علم وفناوری به منظور اجرای سیاست های محوله و مدیریت فرآیند جذب، آموزش، ارتقا و ... سامانه ها مختلفی مورد استفاده قرار می گرفت که هر یک از این سامانه ها پیچیدگی و هزینه های مازادی را بر پارک های علم و فناوری تحمیل می کرد.

فارغ از اینکه بسیاری از پروسه های مذکور به صورت دستی انجام می گرفت اخذ گزارشات و بررسی آخرین وضعیت شرکت ها و تیم های فناوری و هسته های درگیر مسیر نبود. لذا لزوم طراحی و پیاده سازی نرم افزار پنجره واحد پارک های علم و فناوری برای حذف کارکردهای جزیره ای و تجمیع و مدیریت یکسان کلیه پرسنل و عملکردها احساس و سامانه ای به همین نام با تجزیه و تحلیل فرآیندهای جاری در پارک علم و فناوری توسط شرکت رایانه صنعت آذر پاد طراحی و به بهره برداری رسیده است.

این نرم افزار در حال حاضر در پارک علم و فناوری استان اردبیل نصب و راه اندازی شده و در برنامه های آتی شرکت به منظور بهره برداری در سایر پارک ها قرار دارد.

بررسی سیستم

هر شخص می تواند برای پذیرش و استقرار در پارک، از طریق سامانه اقدام کرده و درخواست خود را ارسال کند. در خواست ارسال شده توسط مدیر بررسی شده و به دبیر شورا ارسال می کند.دبیر شورا یا به صورت مستقیم با درخواست موافقت میکند یا برای درخواست جلسه ای را تنظیم میکند.پس از تایید درخواست در بخش شورا، قرار داد پذیرش و استقرار تنظیم می شود.

بعد از پذیرش امکان تعریف محصول در فن بازار و ارسال تقاضا برای محصول جدید وجود دارد. هم چنین امکاناتی مانند تعریف رویداد،درخواست تسهیلات ، درخواست برگزاری کلاس های آموزشی ، درخواست خدمات و ... نیز در اختیار کاربران مستقر قرار دارد.

کاربران عادی می توانند بعد از تعریف فن بازار، تقاضاهای خود را ثبت کنند . هم چنین بعد از ثبت رویداد می توانند برای حضور در آن بلیط تهیه کنند.

امکانات سیستم:
  • زیر سامانه فن بازار الکترونیکی
  • زیر سامانه مدیریت قراردادها
  • تالار و انجمن های گفت و گو تخصصی
  • وب سایت چند زبانه پارک علم و فناوری و مراکز رشد واحد های فناور مستقر
  • زیر سامانه مالکیت معنوی و ثبت اختراع
  • زیر سامانه مدیریت برگزاری . کارآفرینی جشنواره ها و نمایشگاه ها
  • زیر سامانه پذیرش،استقرار، خدمات، ارزشیابی و نظارت بر واحد های فناور به تفکیک پارک ها و مراکز رشد
  • امکان تهیه انواع گزارشات از درخواست های پذیرش واستقرار ، کاربرگ های ارزیابی و...
  • امکان تعریف کاربرگ ارزیابی در دوره های ماهانه مختلف
  • امکان تعریف سطح دسترسی برای کاربران
دی ان ان